ரூடர் பிரத்தியேக முகவராக இருப்பது எப்படி?

சீனாவில் இருந்து வருடத்திற்கு 5 கொள்கலன்களை வாங்கவும் அல்லது ரூடர் EU கிடங்கில் இருந்து 200 துண்டுகளை வாங்கவும்.


வாட்ஸ்அப் ஆன்லைன் அரட்டை!